Koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia Chóru Collegium Baccalarum

Koncert Jubileuszowy „Collegium Baccalarum”

M. Sawa – Missa Brevis

Kyrie

Gloria

Sanctus

Agnus Dei

H. M. Górecki

Zdrowaś Bądź Maryja

H. M. Górecki – Braod Waters

A ta nasza Narew

Oj, kiedy na Powiślu

Oj, Janie, Janie

Pole róże rwała

Szeroka woda

W. A Mozart – Litaniae Lauretanae KV 109

Kyrie

Sancta Maria

Salus infirmorum

Regina Angelorum

Agnus Dei