Olsztyński Chór Collegium Baccalarum

Akompaniuje Wiktor Żołnierek

Dyryguje Agata Wilińska