Jubileusz 30-lecia Olsztyńskiego Chóru Collegium Baccalarum

Wystąpili:

Chór Dziewczęcy „Cantabile” PSM I i II st. Olsztyn

Chór „Collegium Baccalarum” Olsztyn

Dyrygent: Agata Wilińska

Akompaniament: Daria Siemianowska

Koncert odbył się 21 X 2017 w sali koncertowej PSM I i II st. w Olsztynie