Soprany

Badura Jolanta

Brokowska Beata

Czerepowicka Monika

Drzewicka Ewa

Grosz Anna

Jędrys Krystyna

Kaim Krystyna

Kamińska Anna

Krystosik Ewa

Kubczak Anna

Paszkowska Iwona

Peterlejtner Alicja

Pośniak Urszula

Potkaj Agata

Rusak Janina

Wojciechowska Elżbieta

Żwirełło Joanna

Alty

Borkowska Alina

Bosek Małgorzata

Bryska Beata

Dymowska Magdalena

Hajdenrajch Anna

Hofman Bogusława

Jankowska Czesława

Kucewicz Krystyna

Mackiewicz Iwona

Markiewicz Elżbieta

Miazga Alicja

Sobina Alicja

Sochań Joanna

Świkszcz-Gniadek Jadwiga

Zyborowicz Janina

Tenory

Dymowski Dariusz

Kędzior Janusz

Łazicki Dariusz

Mackiewicz Waldemar

Wiliński Janusz

Basy

Grosz Krzysztof

Kaim Sławomir

Karski Andrzej

Kozłowski Adam

Kubczak Wiesław

Markiewicz Ireneusz

Zyborowicz Andrzej