31 maja 2023 roku, Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor Warmia i Mazury w Olsztynie obchodziło 30- lecie swojej działalności. W uroczystości oprócz władz miasta i zaproszonych gości wśród, których była również reprezentacja naszego chóru, uczestniczyli przedstawiciele działającego w Bretanii stowarzyszenia Cotes D’Armor Warmia i Mazury. Byliśmy zaproszeni przez dyrektorkę Centrum panią Małgorzatę Czaplarską. Jak pamiętacie w Bretanii koncertowaliśmy dwukrotnie. Poniżej fotorelacja z uroczystości z naszym udziałem.

Uczestniczka spotkania Jola Badura

Na zdjęciu od prawej Jean-Jacques PHILIP prezydent Cotes d’Armor- Warmia i Mazury i dyrektor CpF Małgorzata Czaplarska
Przedstawiciele Olsztyńskiego Chóru Collegium Baccalarum
Kategorie: aktualności