Zapraszamy na dwa koncerty Requiem d-moll KV 626 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Pierwszy, w dniu 8 kwietnia 2022 godz. 19:00 w sali koncertowej Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii, drugi, 10 kwietnia 2022 godz. 20:00 w Bazylice Katedralnej św. Jakuba w Olsztynie.

Wystąpią :

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego

Aleksandra Zamojska – sopran

Ewa Menaszek – alt

Adam Zdunikowski – tenor

Łukasz Konieczny – bas

Chór Cantores Varmienses – przygotowanie Benedykt Błoński

Medici Pro Musica – przygotowanie Małgorzata Wawruk

Zespół wokalny Proforma – przygotowanie Marcin Wawruk

Olsztyński chór Bel Canto – przygotowanie Jan Połowianiuk

Chór Collegium Baccalarum – przygotowanie Agata Wilińska

Chór Collegium Musicum – przygotowanie Janusz Wiliński

Kategorie: aktualności