tytuł Collegium Baccalarum
zdjęcie chór Collegium Baccalarum

Nieszczęśliwy człowiek, który nie ma w sobie muzyki lub którego nie wzrusza harmonia pięknych akordów, nie można wierzyć takiemu człowiekowi. - W.Szekspir

sponsorzy

Dla nas chórzystów Collegium Baccalarum, śpiewanie to wspaniały sposób na życie, to nasze hobby, które wymaga nakładów finansowych.
Zespół utrzymuje się głównie z własnych składek, jednak większe przedsięwzięcia muzyczne, takie jak udział w konkursach, festiwalach, itp., realizujemy dzięki wsparciu niektórych urzędów, instytucji, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Z tego miejsca składamy serdeczne podziękowania tym, którzy od wielu lat okazują nam życzliwość i pomoc:

  • Prezydium SSK Pojezierze
  • Prezydent Miasta Olsztyna
  • Urząd Marszałkowski w Olsztynie
  • Państwo Małgorzata i Asgarali Yusufali

Bardzo sobie cenimy pomoc nie tylko finansową osób prywatnych, m.in.: Elżbiety Żmudy-Jefferies, Agaty i Janusza Wilińskich.
Za nią również bardzo dziękujemy.

Niskie ukłony i podziękowania pod adresem byłego dyrektora Pałacu Młodzieży p. Mariana Andruszkiewicza za udostępnienie pomieszczeń na próby chóru przez kilka lat.


Ślemy podziękowania dla autora szaty graficznej widocznej strony, Pawła Stańkiewicza, absolwenta ZSEiT w Olsztynie.