tytuł Collegium Baccalarum
zdjęcie chór Collegium Baccalarum

Nieszczęśliwy człowiek, który nie ma w sobie muzyki lub którego nie wzrusza harmonia pięknych akordów, nie można wierzyć takiemu człowiekowi. - W.Szekspir

skład chóru

soprany

alty

 
Badura Jolanta
Brokowska Beata
Czerepowicka Monika
Drzewicka Ewa
Grosz Anna
Jędrys Krystyna
Kaim Krystyna
Kamińska Anna
Krystosik Ewa
Kubczak Anna
Paszkowska Iwona
Peterlejtner Alicja
Pośniak Urszula
Potkaj Agata
Rusak Janina
Starowicz Ewa
Wojciechowska Elżbieta
Żwirełło Joanna

 
Borkowska Alina
Bosek Małgorzata
Bryska Beata
Dymowska Magdalena
Hajdenrajch Anna
Hofman Bogusława
Jankowska Czesława
Kucewicz Krystyna
Mackiewicz Iwona
Markiewicz Elżbieta
Miazga Alicja
Przybyłowska Anna
Sobina Alicja
Sochań Joanna
Świkszcz-Gniadek Jadwiga
Warda Katarzyna
Zyborowicz Janina

tenory

basy

 
Dymowski Dariusz
Kędzior Janusz
Łazicki Dariusz
Mackiewicz Waldemar
Zyborowicz Andrzej

 
Grosz Krzysztof
Kaim Sławomir
Karski Andrzej
Kubczak Wiesław
Markiewicz Ireneusz