tytuł Collegium Baccalarum
zdjęcie chór Collegium Baccalarum

Nieszczęśliwy człowiek, który nie ma w sobie muzyki lub którego nie wzrusza harmonia pięknych akordów, nie można wierzyć takiemu człowiekowi. - W.Szekspir

o nas

Olsztyński Chór Collegium Baccalarum jest IV Oddziałem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Pojezierze" od marca 1993 r.
Obecnie zespół składa się z ok.45 osób różnych profesji, m.in. nauczycieli, prawników, lekarzy, menadżerów, pracowników administracji państwowej i innych. Jest to chór amatorski, działający na rzecz upowszechniania kultury muzycznej w środowisku lokalnym i nie tylko.

Zespół wykonuje utwory polskich i obcych kompozytorów. Wśród nich są pieśni staropolskie, religijne, ludowe oraz kompozycje współczesne.

Chór powstał w październiku 1987 roku. Jego założycielami byli: Lechosław Ragan - twórca kilku olsztyńskich chórów, wówczas kierownik katedry wychowania muzycznego WSP oraz nauczycielki Janina Rusak i Barbara Rytwińska. Początkowo zespół działał pod patronatem ZNP i Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W jego skład wchodzili głównie nauczyciele i ich rodziny. Z biegiem lat skład i rola chóru nieco zmieniły się.

Prawdziwą duszą chóru są jego dyrygenci. Chórem kolejno dyrygowali:
Lechosław Ragan- w latach 1987-1992,
Jan Połowianiuk- w latach 1992-1996.
Od roku 1997 r. chórem dyryguje dr Agata Wilińska. Od czasu objęcia przez nią dyrygentury, niewątpliwie można mówić o "złotym wieku" Collegium Baccalarum, bowiem większość nagród i wyróżnień chór zdobył w czasie jej dyrygentury.

Dotychczas zespół dał przeszło 350 koncertów w Polsce i za granicą. Chór koncertował m.in. Belgii w 1990 r. i 1992 r. oraz we Francji w 1994 r., 2002 r. i 2014 r. W trakcie zagranicznych wizyt nawiązaliśmy stałą współpracę z chórami "Singheet Vroo" (Belgia) oraz "Cantabile" z St. Brieuc i "Oratorio" z Chateauroux (Francja). Wszystkie te chóry gościły w naszych domach i odbywały w Polsce koncerty. Współpraca zaowocowała wieloma długoletnimi przyjaźniami.

Inną, ciekawą działalnością chóru jest uczestnictwo w konkursach i festiwalach w kraju i zagranicą. Wśród najważniejszych są:

 • XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
 • w 1993 r. przegląd Chórów Nauczycielskich w Krośnie,
 • dwukrotny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumii - 1995 i w 1998r.(wyróżnienie),
 • Festiwal Muzyki Chóralnej w Grazu (Austria) w 1999 r.,
 • najbardziej prestiżowym w Polsce Międzynarodowy Festiwal Legnica Cantat w 2001r. ( otrzymaliśmy III nagrodę),
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Olomoucu (Czechy ) w 2004 r (zdobyliśmy dwa srebrne medale).
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Ohrid w Macedonii w 2009 r (zajęliśmy II miejsce)
 • Paris Music Festiwal organizowany przez MusikRaisenFaszination (Francja) w 2011 r.
 • X International Festival of choral art "The Singing World" Sankt Petersburg (Rosja) w 2012r.
 • IV Krakowski Międzynarodowy Festiwal Chóralny "Cracovia Cantans" w 2013r.
 • Tourne po Bretanii - Francja 2014r.
 • VII Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Montecatini Terme w Toskanii - 2015
 • Występ w Kaczyce w Rumunii. Wyjazd na zaproszenie Związku Polaków w Rumunii i jego przewodniczącego Gerwazego Longhera. - 2016
 • Oprawa mszy świętej i koncert w kościele św. Idziego w Pradze oraz koncert dla Polonii w ogrodach Ambasady RP w Czechach - 2017
 • International Folklore, Choir & Modern Festival "Singing & Dancing In Bar" - 2018
 • Oprawa mszy świętej i koncert w Kościele Bożego Miłosierdzia w Augsburgu w Niemczech (parafia polska) - 2019


 • Wszystkie wyjazdy dostarczały nam wielu wrażeń oraz ciekawych przeżyć artystycznych.

W swojej działalności artystycznej oprócz wyjazdów zagranicznych i upowszechniania kultury polskiej, zespół występuje na rzecz lokalnego środowiska. Dajemy wiele koncertów charytatywnych, integrujemy się i koncertujemy także z innymi olsztyńskimi chórami. Szczególnie wspominamy udział:
- w koncercie z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Olsztynie w 1991 r.,
- w koncertach "Requiem" W.A. Mozarta w 2003r. w okresie okołowielkanocnym i w 2005r. ku czci zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II.
Śpiewały wówczas prawie wszystkie chóry olsztyńskie.

Utrzymujemy przyjacielskie kontakty z olsztyńskim chórem Collegium Musicum pod dyrekcją Janusza Wilińskiego. Od wielu lat razem organizujemy występy i wieczory wigilijne.
W czerwcu 2005 r. odbył się wspólny koncert poświęcony twórczości Mikołaja Henryka Góreckiego.
- w Bazylice konkatedralnej św.Jakuba w Olsztynie zaśpiewaliśmy "Gloria" D-dur RV 589 Antonio Vivaldiego wspólnie z chórem Lekarzy "Medici pro Musica" przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej oraz chórem lekarzy "Remedium" ze Szczecina z towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej "Absolwent" z Olsztyna - 23 czerwca 2012
- wraz w innymi olsztyńskimi chórami śpiewaliśmy utwór Kantata sceniczna Carmina Burana - Carla Orffa w Filharmonii Warmińsko Mazurskiej - 24 i 25 maja 2013 r.
- wspólnie z chórem przy Filharmonii WM i chórem Lekarzy "Medici pro Musica" przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej śpiewaliśmy na koncercie p.t.: "Gala Verdiego w 200-lecie urodzin" - 10 i 11 października 2013 r.
– po jednoaktowej operze "Amahl i nocni goście" - Gian Carlo Menotti, wystawianej przez Filharmonię Warmińsko Mazurską daliśmy koncert kolęd - 12 grudnia 2014