Skład chóru

sopranyalty
 
Badura Jolanta
Brokowska Beata
Czerepowicka Monika
Drzewicka Ewa
Grosz Anna
Jędrys Krystyna
Kaim Krystyna
Kamińska Anna
Krystosik Ewa
Kubczak Anna
Paszkowska Iwona
Peterlejtner Alicja
Pośniak Urszula
Potkaj Agata
Rusak Janina
Wojciechowska Elżbieta
Żwirełło Joanna
Borkowska Alina
Bosek Małgorzata
Bryska Beata
Dymowska Magdalena
Hajdenrajch Anna
Hofman Bogusława
Jankowska Czesława
Kucewicz Krystyna
Mackiewicz Iwona
Markiewicz Elżbieta
Miazga Alicja
Sobina Alicja
Sochań Joanna
Świkszcz-Gniadek Jadwiga
Zyborowicz Janina
tenorybasy
 
Dymowski Dariusz
Kędzior Janusz
Łazicki Dariusz
Mackiewicz Waldemar
Zyborowicz Andrzej
 
Grosz Krzysztof
Kaim Sławomir
Karski Andrzej
Kubczak Wiesław
Markiewicz Ireneusz