O nas

Olsztyński Chór Collegium Baccalarum jest IV Oddziałem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” od marca 1993 r.
Obecnie zespół składa się z ok. 45 osób różnych profesji, m.in. nauczycieli, prawników, lekarzy, menadżerów, pracowników administracji państwowej i innych. Jest to chór amatorski, działający na rzecz upowszechniania kultury muzycznej w środowisku lokalnym i nie tylko.

Zespół wykonuje utwory polskich i obcych kompozytorów. Wśród nich są pieśni staropolskie, religijne, ludowe oraz kompozycje współczesne.

Chór powstał w październiku 1987 roku. Jego założycielami byli: Lechosław Ragan – twórca kilku olsztyńskich chórów, wówczas kierownik katedry wychowania muzycznego WSP oraz nauczycielki Janina Rusak i Barbara Rytwińska. Początkowo zespół działał pod patronatem ZNP i Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W jego skład wchodzili głównie nauczyciele i ich rodziny. Z biegiem lat skład i rola chóru nieco zmieniły się.

Prawdziwą duszą chóru są jego dyrygenci. Chórem kolejno dyrygowali:
Lechosław Ragan- w latach 1987-1992,
Jan Połowianiuk- w latach 1992-1996.
Od roku 1997 r. chórem dyryguje dr Agata Wilińska. Od czasu objęcia przez nią dyrygentury, niewątpliwie można mówić o „złotym wieku” Collegium Baccalarum, bowiem większość nagród i wyróżnień chór zdobył w czasie jej dyrygentury.

Dotychczas zespół dał przeszło 350 koncertów w Polsce i za granicą. Chór koncertował m.in. Belgii w 1990 r. i 1992 r. oraz we Francji w 1994 r., 2002 r. i 2014 r. W trakcie zagranicznych wizyt nawiązaliśmy stałą współpracę z chórami „Singheet Vroo” (Belgia) oraz „Cantabile” z St. Brieuc i „Oratorio” z Chateauroux (Francja). Wszystkie te chóry gościły w naszych domach i odbywały w Polsce koncerty. Współpraca zaowocowała wieloma długoletnimi przyjaźniami.

Inną, ciekawą działalnością chóru jest uczestnictwo w konkursach i festiwalach w kraju i zagranicą. Wśród najważniejszych są:

 • XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
 • w 1993 r. przegląd Chórów Nauczycielskich w Krośnie,
 • dwukrotny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumii – 1995 i w 1998r.(wyróżnienie),
 • Festiwal Muzyki Chóralnej w Grazu (Austria) w 1999 r.,
 • najbardziej prestiżowym w Polsce Międzynarodowy Festiwal Legnica Cantat w 2001r. ( otrzymaliśmy III nagrodę),
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Olomoucu (Czechy ) w 2004 r (zdobyliśmy dwa srebrne medale).
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Ohrid w Macedonii w 2009 r (zajęliśmy II miejsce)
 • Paris Music Festiwal organizowany przez MusikRaisenFaszination (Francja) w 2011 r.
 • X International Festival of choral art „The Singing World” Sankt Petersburg (Rosja) w 2012r.
 • IV Krakowski Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Cracovia Cantans” w 2013r.
 • Tourne po Bretanii – Francja 2014r.
 • VII Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Montecatini Terme w Toskanii – 2015
 • Występ w Kaczyce w Rumunii. Wyjazd na zaproszenie Związku Polaków w Rumunii i jego przewodniczącego Gerwazego Longhera. – 2016
 • Oprawa mszy świętej i koncert w kościele św. Idziego w Pradze oraz koncert dla Polonii w ogrodach Ambasady RP w Czechach – 2017
 • International Folklore, Choir & Modern Festival „Singing & Dancing In Bar” – 2018
 • Oprawa mszy świętej i koncert w Kościele Bożego Miłosierdzia w Augsburgu w Niemczech (parafia polska) – 2019

W swojej działalności artystycznej oprócz wyjazdów zagranicznych i upowszechniania kultury polskiej, zespół występuje na rzecz lokalnego środowiska. Dajemy wiele koncertów charytatywnych, integrujemy się i koncertujemy także z innymi olsztyńskimi chórami. Szczególnie wspominamy udział:
– w koncercie z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Olsztynie w 1991 r.,
– w koncertach „Requiem” W.A. Mozarta w 2003r. w okresie okołowielkanocnym i w 2005r. ku czci zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II.
Śpiewały wówczas prawie wszystkie chóry olsztyńskie.

Utrzymujemy przyjacielskie kontakty z olsztyńskim chórem Collegium Musicum pod dyrekcją Janusza Wilińskiego. Od wielu lat razem organizujemy występy i wieczory wigilijne.
W czerwcu 2005 r. odbył się wspólny koncert poświęcony twórczości Mikołaja Henryka Góreckiego.
– w Bazylice konkatedralnej św.Jakuba w Olsztynie zaśpiewaliśmy „Gloria” D-dur RV 589 Antonio Vivaldiego wspólnie z chórem Lekarzy „Medici pro Musica” przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej oraz chórem lekarzy „Remedium” ze Szczecina z towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej „Absolwent” z Olsztyna – 23 czerwca 2012
– wraz w innymi olsztyńskimi chórami śpiewaliśmy utwór Kantata sceniczna Carmina Burana – Carla Orffa w Filharmonii Warmińsko Mazurskiej – 24 i 25 maja 2013 r.
– wspólnie z chórem przy Filharmonii WM i chórem Lekarzy „Medici pro Musica” przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej śpiewaliśmy na koncercie p.t.: „Gala Verdiego w 200-lecie urodzin” – 10 i 11 października 2013 r.
– po jednoaktowej operze „Amahl i nocni goście” – Gian Carlo Menotti, wystawianej przez Filharmonię Warmińsko Mazurską daliśmy koncert kolęd – 12 grudnia 2014