Dyrygent

Od roku 1997 r. dyrygentem chóru Collegium Baccalarum jest dr Agata Wilińska, znakomity pedagog, na co dzień pracująca w Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie.
Jako dyrygent szczególny nacisk kładzie na dobór repertuaru chóru, dbając o jakość prezentacji , kulturę brzmienia oraz interpretację utworów.

Agata Wilińska jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie i Akademii Muzycznej im.F.Chopina w Warszawie, w której w 1987r., ukończyła z wyróżnieniem, klasę dyrygowania pod kierunkiem prof. H.Wojnarowskiego.

Od wielu lat jest związana z olsztyńskim ruchem chóralnym.Swoją działalność artystyczną rozpoczęła, będąc jeszcze uczennicą PSM w Olsztynie, a następnie studentką AM w Warszawie, jako chórzystka Olsztyńskiego Chóru Kameralnego „Collegium Musicum”. W chórze tym śpiewa do chwili obecnej, a od 1996 r. sprawuje także rolę II-go dyrygenta.

W latach 1992-2004 prowadziła chór młodzieżowy „Continuo” PSM II st. w Olsztynie.

Od roku 1990 związana jest nieprzerwanie z chórem dziewczęcym „Cantabile” PSM I i II st. w Olsztynie .

Ze wszystkimi zespołami wielokrotnie koncertowała w kraju i za granicą, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Dyrygentka A. Wilińska kształciła się na kursach mistrzowskich u profesorów: prof. Erica Ericssona i prof. Uve Gronostaya. Brała udział w ogólnopolskich i międzynarodowych seminariach dla dyrygentów chóralnych.

W roku 2003 uzyskała tytuł doktora sztuki Akademii Muzycznej im.F.Chopina w Warszawie.

Za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną wielokrotnie była nagradzana przez Prezydenta RP, Ministra Kultury, Prezydenta m. Olsztyna. W 2013 roku, z okazji jubileuszu 25 lecia chóru „Collegium Baccalarum”, otrzymała medal „Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Medal wręczyli: Julian Osiecki – Przewodniczący Sejmiku Warmińsko – Mazurskiego i Bogdan Bochenek – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego UM.

W 2014, otrzymała prestiżową nagrodę Prezydenta Olsztyna w dziedzinie sztuk muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego.